רכז. שכר מצוה, מצוה

שמעתי

האדם צריך להשתוקק לזכות לשכר מצוה, שפירושו, שעל ידי קיום המצות, יזכה להיות דבוק בהמצוֵה.