קמו. פירוש על זהר

שמעתי שנת תרצ"ח

בזהר: "כד אתיליד יהבין ליה נפשא מסטרא דבעירא דכיא [כאשר נולד, נותנים לו נפש מצד בהמה טהורה]". ופירש, שגם הנפש הבהמי שלו מסכים להיות עובד ה'.

"זכה יתיר יהבין ליה נפשא מסטרא דאופנים [זכה יותר נותנים לו נפש מצד אופנים]". פירוש, שיש לו בחינת נפש המתגעגעת תמיד. ומתגלגלת ממקום למקום, כמו אופן, המתהפך תמיד. כן היא מתהפכת ומתגלגלת, בכדי להתדבק לקדושה.