קיד. ענין תפילה

שמעתי תש"ב

יש להבין, איך שייך ענין תפילה, שהוא בחינת רחמים. הלא יש כלל "מצאתי ולא יגעתי אל תאמין"? והעצה, שהאדם צריך להבטיח להשם ית', שיתן לו את היגיעה לאחר מכן.