קסט. ענין צדיק גמור

שמעתי

ענין "צדיק גמור", היינו שלא חטא. והלא כתוב "אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא".

והשיב, שבכל מדרגה ומדרגה יש בחינת "צדיק גמור", ששם לא שייך חטא. ובמדרגה הזאת לא חטא מעולם. היינו בחינת מחזה ולמעלה דכל מדרגה, ששם נבחן לעץ חיים ולחסדים מכוסים. ולבחינת מחזה ולמטה, שייך חטא ותשובה. וכשמתקנין זו, באים למדרגה יותר גבוה. ושם גם כן מתחיל הסדר הזה, היינו "צדיק גמור", ו"אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא".