קעז. ענין כפרות

שמעתי

ענין "כפרת עונות" הוא ע"י גלוי אור החכמה. וזהו ענין הוידוי, שהוא המשכת החכמה. ולפי כמה וידוי שהוא מתוודה, כך מתגלה עליו בחינת החכמה. שעל זה נאמר: "ביום ההוא יבוקש עון יעקב ואיננו". כי על כל החטא, שהוא נמחל, אינו נמחל, עד שימשיכו עליו בחינת החכמה. לכן הם חיפשו עונות, בכדי להמשיך עליו את אור החכמה.

"חיבוק השמאל". היינו ע"י המשכת הקו שמאל, שבכל יום שבעשרת ימי תשובה, נמשך בחינת אחת מהעשר ספירות של מוחין דחכמה, הנקרא קו שמאל. וביום כיפור אז הוא הזווג.

חיבוק הימין הוא המשכת החכמה למטה מחזה, שהוא מקום הגילוי, ששם כבר נמתקה בחסדים. ונבחן בעיקר להמשכת החסדים, שבנין הנוקבא מבחינתה נמשכת עד שמיני עצרת ובשמיני עצרת הוא הזווג.