רכד. ענין יסוד נוקבא ויסוד דדכורא

שמעתי

שענין עליית מלכות למקום עינים נקרא "יסוד דנוקבא [של נקבה]". יען, שענין נוקבא הוא בחינת חסרון, ששם המיעוט הוא בחינת חסרון. יען, שהוא בעינים, שהוא חכמה, נקרא על כל פנים בחינה א' דד' בחינות. מה שאין כן כשה' תתאה [תחתונה] בכתר, שענין כתר הוא רצון להשפיע, ושם לא שייך שום מיעוט, שעל רצון להשפיע לא יש שום הגבלה, לכן נקרא "יסוד דדכורא [של זכר]".