קמז. ענין העבודה של קבלה והשפעה

שמעתי כ"א אדר תשי"ג

ענין העבודה של קבלה והשפעה, תלוי בליבא. וזהו בחינת ו"ק. מה שאין כן עבודה של אמונה וידיעה הוא בחינת ג"ר. והגם שהוא בחינת אחת, היינו שלפי ערך העבודה בבחינת קבלה והשפעה, כן מקובלת אצלו בחינת אמונה, מכל מקום הם ב' בחינות מיוחדות. כי אפילו שהוא יכול לעבוד בבחינת השפעה, מכל מקום הוא רוצה לראות למי הוא משפיע, ומי מקבל עבודתו. לכן הוא צריך לעבוד בבחינת מוחא. זאת אומרת, שיאמין שיש משגיח ומקבל עבודת התחתונים.