קצז. ספר סופר סיפור

שמעתי שנת תרח"צ

ספר, סופר, סיפור.

ספר נקרא כמו מטרם הבריאה.

סופר הוא בעל הספר. סופר הוא יחוד של סופר וספר, שצריכים לקבל בחינת סיפור. זאת אומרת, התורה עם הנותן התורה ביחד.