קפב. משה ושלמה

שמעתי ג' אייר תשי"א

משה ושלמה הוא בחינת פנים ואחוריים. במשה כתוב "וראית את אחורי".

מה שאין כן שלמה הוא בחינת פנים. ורק שלמה השתמש עם האחוריים של משה.

וזה סוד ש"שלמה" הוא אותיות "למשה".