קסח. מנהגי ישראל

שמעתי

מנהגי ישראל הם כל כך חשובים, עד שיכולים לומר, שהם נותנים יותר רוחניות להאדם, מהמצות עצמן. אף על פי שאם עוברים על מנהגים, אין עליהם עונשים. ואם עוברים על דינים, יש עונשים. מכל מקום לגבי להביא תועלת, זאת אומרת להביא יראת שמים, אזי המנהגים מביאים יותר רוחניות. כי הגדולים, שהכניסו את המנהגים, הם סדרו שהרוחניות יאיר על ידיהם.

לכן אמר, המנהג לאכול בשבת בשר ודגים, מי שמונע את עצמו מזה, מונע מעצמו רוחניות. אבל זה דוקא לגבי האדם, שעדיין לא הגיע לשלימות, היינו לראות מה שהוא עושה. זאת אומרת, שעדיין לא זכה לטעמי המצוות, אזי הוא צריך לשמור על המנהגים.

כדרך משל, תפוח, מטרם שנתרקב, נתקלקל. וכשנתקלקל, אזי הריקבון בטוח. כמו כן, מטרם שהאדם נעשה חפשי, אזי בועט במנהגים. ולאחר הבעיטה הזאת, או שהוא עצמו נעשה חפשי, או שבניו נעשו חופשיים.