קמ. מה אהבתי תורתך

שמעתי מוצאי שביעי של פסח תש"ג

"מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי".

אמר, שדוד המלך, אף על פי שזכה כבר לשלימות, מכל מקום היה משתוקק לבחינת תורה, משום שתורה היא יותר גדולה וחשובה מכל שלימות שבעולם.