כט. כשבאים הרהורים לאדם

שמעתי תש"ג

"ה' צלך". אם האדם מהרהר, גם הבורא ית' מהרהר בו.

וכשהבורא ית' מהרהר, נקרא זה "הר ה'". וזה סוד "מי יעלה בהר ה', ומי יקום במקום קודשו". "נקי כפים", שזה סוד "וידי משה כבדים". "ובר לבב" שזה סוד ליבא.