רטז. ימין ושמאל

שמעתי ו' טבת

הנה יש בחינת ימין ושמאל. בימין יש בחינת חכמה, חסד, נצח. ובשמאל יש בחינת בינה, גבורה, הוד. וימין נקרא בחינת "השגחה פרטית". ושמאל נקרא "שכר ועונש". ובזמן שעוסקים בימין, צריך לומר, שהכל בהשגחה פרטית. ואז ממילא, שאין הוא עושה כלום. נמצא, שאין לו שום עבירות. אלא המצות שהוא עושה, גם כן אינו שלו, אלא שהוא זכיה מן השמים. וממילא, שהוא צריך לתת שבח על זה. וכמו כן על טובות הגשמיים, שעשה עמו. וזה נקרא "נצח", שהוא ניצח את הס"א. ומזה נמשך בחינת חסד, שהוא אהבה. ועל ידי זה הוא