קלד. יין המשכר

שמעתי תש"ז

אי אפשר לזכות לבחינת תורה בשלימות. וע"י השיכרות של יינה של תורה, שירגיש שכל עלמא דיליה [שכל העולם שלו], אף על פי שאין לו עדיין את החכמה בשלימות, יחשוב וירגיש שיש לו הכל בשלימות.