קכ. טעם על מנהג שלא אוכלין אגוזים בראש השנה

שמעתי מוצאי ראש השנה תש"ג ירושלים

טעם על מנהג, שלא אוכלין אגוזים בראש השנה. משום שאגוז גמטריא חטא "חט". והקשה, הלא אגוז גמטריא טוב.

ואמר, שאגוז רומז לעץ הדעת טוב ורע. וטרם שהאדם עשה תשובה מאהבה, אצלו האגוז עדיין חטא. ומי שכבר זכה לתשובה מאהבה, אזי זדונות נעשו לו כזכיות. נמצא, שמה"חט" נעשה בחינת טוב. ואז כבר מותר לו לאכול אגוז. לכן צריכין להיזהר לאכול דברים, שאין בהם שום רמז לחט, שהם בבחינת עץ החיים. מה שאין כן בדברים שיש בהם גמטריא לחט, מרומזים לעץ הדעת טוב ורע.