קסז. טעם למה שקורין שבת תשובה

שמעתי שבת תשובה תש"ט ת"א

טעם, למה שקורין "שבת תשובה". כי (בעשרת ימי תשובה, בסופו ביום כיפור) אומרים "על חטא". וכל מי שמביט ב"על חטא", אינו מוציא שם את מקומו בששים אחוז ודאי. וארבעים אחוז אפשר לתרץ וליישב, אולי נמצא שם בספק, שהוא לא מרגיש. אבל בששים אחוז, אינו מוציא את עצמו בשום אופן.

לכן יש סגולת שבת, שעם אור השבת יש יכולת שיאיר, לראות, שהוא נמצא את עצמו בכל מאה אחוז של "על חטא". שדבר זה נתקן רק בשבילו, ולא בשביל אחרים. ובלי אור לא מרגישים. ולכן קורין "שבת תשובה". שהשבת מועיל לתשובה, שיוכלו להרגיש החטא. שצריכין להודות על החטא. ואז אפשר לבקש סליחה. ואם אומרים "על חטא" ולא מרגיש החטא, איזה הודאה נקרא זה. הרי הוא אומר בלבו שלא חטא. ומה שאומר בפה, ולבו בל עמו, בטח שכלום לא שוה ההודאה כזאת.