קעו. בעת שתיית י"ש אחר ההבדלה

שמעתי מוצאי יום כפור תשי"א

"ויום טוב היה עושה בצאתו מן הקודש".

כי קודש הוא בחינת חכמה, ובחינת קו שמאל. ששם יש פחד מן הדינין. לכן, אין שם מקום של יום טוב. אלא "בצאתו מן הקודש" הנקרא חכמה וקו שמאל. אז היה עושה בחינת יום טוב, שענין הוא בחינת אור דחסדים.