פט. בכדי להבין את דברי הזה"ק

שמעתי ה' אדר תש"ח

בכדי להבין את דברי הזה"ק, צריכים להבין מקודם, מה שזה"ק רוצה לומר. ובכדי להבין, מה שזה"ק רוצה לומר, זה תלוי במדת התמסרות לתורה ומצות. שתו"מ יביא לו בחינת נקיות, היינו שיהיה נקי מאהבה עצמית. ולצורך זה הוא עוסק בתו"מ. ובשיעור זה אפשר להבין את האמיתות, מה שהזה"ק רוצה לומר. אחרת יש קליפות, המסתירות וסותמות את האמיתיות, שנמצא בדברי הזה"ק.