קמח. בירור מר ומתוק, אמת ושקר

שמעתי

יש בירור "מר ומתוק". ויש בירור "אמת ושקר".

הבירור של "אמת ושקר" הוא במוחא. והבירור של "מר ומתוק" הוא בליבא. לכן צריכים לתת תשומת לב בעבודה שבלב, שיהיה בבחינת השפעה ולא בבחינת קבלה. ומצד הטבע "מתוק" להאדם רק קבלה, ו"מר" הוא השפעה. והעבודה, להפוך את הקבלה להשפעה. וזהו נקרא "עבודה שבלב".

ובמוחא, הוא העבודה של "אמת ושקר". ולזה צריכים לעבוד בבחינת אמונה. זאת אומרת, שיאמין באמונת חכמים. כי העובד אינו יכול לברר לעצמו את הענין של "אמת ושקר".