קסה. ביאור לבקשת אלישע מאליהו

שמעתי

אליהו שאל לו: "מה אעשה לך?" והוא השיב לו: "פי שניים ברוחך". והוא השיב לו: "הקשית לשאול".

והענין, שיש בירור רפ"ח. ויש בחינת לב האבן, שלא ניתן להתברר. אלא, כשמבררין את הרפ"ח, מתברר על ידו גם הלב האבן. אבל בו עצמו אסור ליגע. ומי שמברר את הרפ"ח אלו, הוא מברר כך גם את הלב האבן.