קפג. בחינת משיח

שמעתי

יש בחינת:

א. משיח בן יוסף,

ב. ומשיח בן דוד.

ושניהם צריכים להתאחד. ואז יש בהם השלימות האמיתי.