צ. בזהר בראשית

שמעתי י"ז אדר ב' תש"ח

בזוהר בראשית דף קס"ה, בסתרי תורה "מתניתין, תוקפי דהורמני, זקיפין מלעילא, ושננא דחרבא דמלהטא ממנא על כל חילין ומשרין, וכו' בסטרין סגיאין מתפרשן גוונין אחרנין לכמה דרגין [מגיני השרים, זקופים ממעלה, ולהט החרב הלוהטת ממונה על כל הצבאות והמחנות וכו', ובבחינה זו מתפרשים בחינות אחרות לכמה מדרגות]".

ופירש, שבזמן שנמשך הקו שמאל, וצריכים להמתיקו בקו ימין, הוא מתפרש בג' מקומות:

א. באו"א, שהוא השורש,

ב. הוא במלכות,

ג. הוא במלאכי אלקים.

באו"א נקראים "תוקפי דהורמני [מגיני השרים]". ובמלכות הוא נקראת "להט החרב המתהפכת". ובמלאכים הם נקראים "בסטרין סגיאין אינון, מתפרשן גוונין אחרנין, לכמה דרגין".