נא. אם פגע בך מנוול זה

שמעתי אסרו חג דפסח תש"ג

"אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש וכו'. ואם לא, יזכיר לו יום המיתה".

פירושו, שיזכיר לו, שהעבודה צריך להיות במקום, שהוא לא נמצא שם, שהוא לאחר עורו של אדם, שזה נקרא שהוא "עובד מחוץ לגופו", שאין לו שום מחשבה על גופו של עצמו.