עח. אורייתא וקב"ה וישראל חד הוא

שמעתי סיון תש"ג

"אורייתא [תורה] וקב"ה וישראל חד הוא".

לכן כשהאדם לומד תורה, הוא צריך ללמוד לשמה. שפירושו, שלומד על הכוונה, שהתורה ילמוד את האדם. היינו כשם התורה, שפירושו מורה. וכיון ש"אורייתא [תורה] וישראל וקב"ה חד הוא", לכן התורה לומד את האדם את דרכי הקב"ה, איך שהוא מלובש בהתורה.