שמעתי

מאמרים ורשימות דברים מאת רבי ברוך שלום הלוי אשלג, שרשם מפי קדשו של אביו רבי יהודה לייב הלוי אשלג.

תוכן עניינים